Nader, Sam. 2018. “Basma Abdelaziz - A Portrait”. Middle East - Topics & Arguments 11 (November), 146-52. https://doi.org/10.17192/meta.2018.11.7826.